Tubi Endüstri kendisini bir yüksek teknoloji şirketi olarak tanımlar. Faaliyet gösterdiği sektörlerde liderlik ve öncülük temel stratejisidir. Sanitasyon grubunun ürünleri Dünyada ilk tek örneklerdir. Bu nedenle Dünyanın en geniş kapsamlı toplum sağlığı şirketlerinden biri olma yolundadır. Tubi Endüstri lider ve öncü durumuna, ArGe ve inovasyon temelli yapılanması ile gelmiştir. Tubi Endüstri’nin kendi ArGe yapılanması dışında, uygulamakta olduğu özgün ArgeDome metodolojisi doğrultusunda ArGe ortaklığı yaptığı başka ArGe şirketleri de vardır. Tubi Endüstri, ArGe faaliyetleri sırasında;

  • ArGeDome-Dağıtık ArGe Yapılanması 
  • KronoMatik-Kronolojik ve Tematik Veri Yönetim Metodolojisi 
  • ProtoTomik-Atomik Proje Yönetim Metodolojisi
  • SiberTura-Siber Güvenli Metodolojisi

Adlı özgün metodolojilerini kullanmaktadır. Tubi Endüstri yakın bir gelecekte tüm ArGe çalışmalarını bir siber kütüphane haline getirerek Türk Bilim ve Endüstri Dünyası ile gençliğe açmayı planlamaktadır.

ArGe faaliyetleri 3 aşamadan oluşur. Bunlar;

  • Süreç Yönetimi 
  • Proje Yönetimi 
  • Veri Yönetimi 

adlı faaliyetlerdir. Tubi Endüstri, kullandığı, özgün ArGeDome metodolojisi doğrultusunda yukarıda sayılan her 3 faaliyeti de kendi bünyesinde gerçekleştirmekte, ArGe Yönetimi sırasında herhangi bir dış desteğe ihtiyaç duymamaktadır.