Tubi Endüstri, yürürlükteki yasa, yönetmelik ve kalite standartları kapsamında sürekli iyileşme ve gelişmeyi benimseyen bir yaklaşımı esas alarak, “Müşteri ve Kullanıcı Memnuniyeti temelli bir hizmet sunumu” gerçekleştirmeyi amaçlar.

Bu amaçla;

 • Müşteri Odaklılık
  Tubi Endüstri mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamak için çalışır, müşteri şartlarına uymaya çabalar, müşteri beklentilerini de karşılamak için önlemler ve kararlar alır.
 • Kişilerin Katılımı
  Çalışanlar bir kuruluşun temelidir. Çalışmalara ve kararlara tam olarak dahil edilmeleri, kendi yeteneklerini kuruluşun yararına kullanmalarını sağlar.
 • Süreç Yaklaşımı
  Uygun kaynaklar ve faaliyetler bir süreç olarak yönetilerek istenilen sonuçlara daha hızlı ve verimli olarak ulaşılabilir.
 • Sürekli İyileştirme
  Sürekli iyileştirme Tubi Endüstri’nin temel ilkelerinden biridir. Bu yüzden sürekli “Kalite ve Süreç Değerlendirme” etkinlikleri düzenlenir.
 • Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri
  Tubi Endüstri ve müşterileri,, birbirlerinden bağımsız olmalarına rağmen karşılıklı faydaya dayanan, kazan-kazan esaslı ilişki ve değerler yaratmaya çabalar.