Tubi Endüstri’nin kullandığı e-posta formatı ad ve soyadın, aralarına nokta konularak ayrılması biçimindedir. Başka bir deyişle; ad.soyad@tubiendustri.com biçimindedir. Şirket çalışanlarına, çalışanın “adı”, ardından nokta “.” ve sonra da “soyadı” yazılarak, eklenen “tubiendustri.com”  uzantısı ile ulaşılabilir.