Tubi Endüstri, ArGe faaliyetlerinde multi-disipliner bir ArGe yaklaşımını benimsemiştir. Multi-disipliner ArGe yaklaşımı bir araştırma projesinin başarı olasılığını maksimize eden bir metodolojidir. Çünkü genellikle araştırma projeleri konusuyla ilintili çok sayıda ama aynı tür eğitimi alan kişiler tarafından yürütülürler. Aynı disiplinden gelen bu kişiler, ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar, olaylara tek cepheden bakarlar. Oysa olaylara farklı açılardan bakmak, yani multi-disipliner-farklı bilimlerden, uzmanlıklardan-yaklaşımlar, projeyi zenginleştirmekte, başarı yüzdesini artırmakta ve sonuçların beklentilerin üzerinde gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Bu amaçlarla Tubi Endüstri, ArGe projelerinde farklı bilimsel disiplin ve farklı branşlardan kurumların ve uzmanların tavsiyelerini göz önüne alarak, daha zengin, daha farklı ve çoğu zaman daha verimli çözümler oluşturur.