Tubi Endüstri, ticari faaliyetlerine başladığı ana sektör olan “Endüstriyel Hortumlar” dışında, tamamı yüksek katma değerli ve ileri teknolojili “Endüstriyel Güvenlik”, “Sanitasyon”, “Makine Üretimi” ve “Savunma” sektörlerinde de faaliyet göstermektedir. Her beş sektörde de öncü ve liderliklerini, ArGe ve inovasyon temelli bir yapı olmasına borçludur. Aslında Tubi Endüstri’yi bir ArGe şirketi olarak nitelendirmek yanlış olmaz. Ürettiği ürünlerin tamamına yakını özgün, patentli ve Dünyada ilk ve tek olma özelliklerini taşımaktadır.

Tubi Endüstri kendisine strateji olarak “Liderlik” ilkesini belirlemiştir. Bu nedenle pazarlara, Dünyaya ve Türkiye’ye sunduğu ürünlerin pek çoğu. Dünyada ilk, tek, benzersiz ve eşsiz ürünlerden oluşmaktadır. Tubi Endüstri, prensip olarak, mevcut geleneksel bazı ürünler dışında, fikri ve sınai mülkiyet hakları kendine ait olmayan ürünlerle ilgilenmemektedir. Önümüzdeki dönemlerde faaliyet gösterdiği hemen hemen tüm ürün yelpazesi, kendi özgün, patentli ürünlerden oluşacaktır.

Tubi Endüstri kendisine toplum sağlığı, yüksek teknoloji ve savunma konularında lider olma gibi bir görev addetmiş ve faaliyetlerine halen bu konsept doğrultusunda devam etmektedir.