Tubi Endüstri, ArGe ve inovasyon temelli bir yüksek teknoloji şirketidir. Pazara farklı alanlarda yüksek katma değerli ürünler sunmaktadır. Halen faaliyet gösterdiği sektörler;

  • Endüstriyel Hortumlar
  • Endüstriyel Güvenlik
  • Sanitasyon Teknolojileri
  • Makine Üretimi
  • Savunma Teknoloji’leridir.

Tubi Endüstri sektörel faaliyetlerini;

  • Tubi Hoses
  • Tubi Safety
  • Tubi Sanitation
  • Tubi Technology
  • Tubi Defence

adlı bölümleri aracılığı ile yürütmektedir. 8 patenti ve 3 tescilli markası vardır. ArGe ve inovasyon temelli şirket, ArGe faaliyetlerini, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürütmektedir. ArGe çalışmaları sırasında kullandığı 4 özgün metodolojisi bulunmaktadır. Tubi Endüstri’nin sahip olduğu patentlerin 6’sı Dünyada ilk ve tek olan çözümlerden oluşmaktadır. Diğer 2 patent konusu ise Dünyada söz konusu alanlardaki ürünlere farklılık ve katma değer sunmaktadırlar.

Tubi Endüstri, yüksek basınç, yüksek sıcaklık ve özel koşullarda görev yapan, sıvı ve gaz akışını sağlayan endüstriyel hortumlar, tüm Dünyada devrimsel çözümler sağlayan, türünün ilk ve tek örneği olan Hijyen Kılıfları, yine toplum yaşamımıza konfor ve sağlık kazandıran benzersiz sanitasyon ürünleri, bu ürünleri üreten makineler ve Dünya savunma sanayi için yeni olan bazı kavramlar üzerine şekillendirilmiş savunma ürünleri üretmekte ve tüm Dünyaya sunmaktadır.

Merkezi İzmir/Türkiye’de olan Tubi Endüstri, halen İzmir’de 3 farklı yerleşkede faaliyetlerini sürdürmekte olup, 2020 yılının son çeyreğinde İstanbul, 2021 yılının ilk çeyreğinde Ankara ve Bursa, 2021 yılının ikinci çeyreğinde ise Gaziantep ofislerini açmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca 2021 yılı içerisinde Londra ve Berlin temsilciliklerinin açılması için bahsi geçen ülkeler nezdindeki bürokratik işlemler de sürmektedir.