Günümüzde şirketler ve kurumlar her yönden gelen yoğun rekabet ile karşı karşıyadırlar. Bu rekabet, bazen fiyat, bazen teslim süresi, bazen kalite ve bazen de teknik özellik bağlamında olabilir. Rekabet unsuru ne olursa olsun, piyasaya sürülecek farklı bir ürün her türlü olumsuz rekabet unsurunu geçersiz kılar. Bu nedenle Tubi Endüstri; tüm ürünlerinde farklılaşmayı temel strateji olarak belirlemiştir.

Kurumların günümüzdeki yoğun rekabet ortamında var olmalarının temel koşullarından biri olan “farklılaşma” ve “yenilikçi” ürün geliştirme amaçlı ArGe faaliyetleri, üç ana unsurdan oluşur: Bunlar;

  • Süreç Yönetimi
  • Veri Yönetimi
  • Proje Yönetimi’dir.

Tubi Endüstri, tüm Dünya ve Türkiye için yenilikçi ürünler geliştirme amaçlı ArGe projeleri tasarlayıp ArGe faaliyetleri yürütür.

Tubi Endüstri’nin ArGe faaliyetlerinin merkezi İzmir BilimPark Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki ArGe Merkezidir. Burada Tubi Endüstrinin farklı lokasyonlarındaki çalışmalar ile ArGe ortağı şirketlerdeki faaliyetler konsolide edilerek inovatif ArG projeleri geliştirilir.

Tubi Endüstri yürütmekte olduğu ArGe projelerinde;

  • TUBİTAK-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,
  • TTGV-Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı,
  • KOSGEB-Küçük ve Orta Boy Sanayi Geliştirme Başkanlığı,
  • Kalkınma Ajansları,
  • TKKD-Tarımda Kırsal Kalkınma Destekleri,
  • Avrupa Birliği IPA
  • Avrupa Birliği EUREKA

tarafından verilen ArGe amaçlı kredi ve hibe biçimindeki teşvik ve destekleri değerlendirir. ArGe projeleri TÜBİTAK, KOSGEB ve TTGV gibi kurumlar tarafından desteklenir.