Tubi Endüstri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, “Ulusal Sanitasyon Enstitüsü”nü kuruyor. Kısa adı ULSANER olacak Ulusal Sanitasyon Enstitüsü, Türkiye ve tüm Dünyada, “SANİTASYON” kavramının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak çalışacak. Özellikle UV sanitasyon konusunda kamuoyunu aydınlatmaya ve sanitasyon konusunda farkındalık yaratmak için çaba gösterecek olan ULSANER, yazılı, görsel ve sosyal medya platformları aracılığı ile;

  • Sanitasyon
  • Dezenfeksiyon
  • Asepsiyon
  • Temizlik
  • Hijyen

Gibi kavramları tanıtmayı, ayrıca;

  • Kimyasal
  • Radyolojik
  • Isısal
  • Erozyonik

Sanitasyon yöntemlerinde, kamudaki doğru ve yanlış uygulamaları tanıtmayı, doğru uygulamaları ödüllendirmeyi amaçlıyor.

İçinde bulunduğumuz Covid-19 döneminin bir son olmayıp aksine bir başlangıç olduğundan hareketle, toplumda hijyen, temizlik ve sanitasyon kavramlarının yerleşmesini teşvik edecek yarışma, etkinlik ve yayınlar organize edecek.

Sanitasyon konusundaki ayrıntılı bilgilendirmeler, çok yakında yayına geçecek ULSANER web sitesi ile başlayacak.

ULSANER-Ulusal Sanitasyon Enstitüsü web sitesine, çok yakında www.ulsaner.org adresinden ulaşılabilir.