Kamoy ArGe’nin temel faaliyet konusu olan ArGe Yönetimi başlıca 3 ana başlıktan oluşur:

  • Süreç Yönetimi
  • Veri Yönetimi
  • Proje Yönetimi

Süreç Yönetimi, ArGe’nin bilimsel temeli yani başka bir deyişle ta kendisidir. ArGe faaliyetlerinin;

  • Literatür taraması
  • Bilgi kaynakları ile görüşmeler
  • Faaliyet isterlerinin belirlenmesi
  • ArGe süreçlerinin belirlenip ayrılması
  • Bilimsel faaliyetler
  • Prototip oluşturma
  • Test ve analizler
  • Kalifikasyon ve dokümantasyon

Aşamaları, Kamoy ArGe’nin multi-disipliner olarak yürüttüğü ve yönettiği süreç faaliyetleridir.