Kamoy ArGe’nin temel faaliyet konusu ArGe Projeleridir. Kamoy ArGe, şirket ve kurumlar için, sektör ve konu bağımsız olarak ArGe Projeleri tasarlar, yönetir ve gerçekleştirir. Kamoy ArGe, müşterileri için yürüttüğü ArGe Projelerini mülti-disipliner olarak gerçekleştirir. Sadece proje konusunu oluşturan sektör ve bilim dallarından değil, farklı disiplinlerden araştırmacı ve uzmanları projeye dahil ederek, farklı bilim dalları ve uzmanlıklardan radikal ve yaratıcı öneriler alır. Projelerini gerçekleştirirken, başta TUBİTAK, KOSGEB ve TTGV olmak üzere ArGe desteklerini de sağlayarak ArGe faaliyetlerini finanse etmeye yardımcı olur.

Kamoy ArGe, yürüttüğü tüm ArGe Projelerinde gelişmiş yazılım araçları kullanır. Projeler CPM/Pert yöntemi ile bilgisayarda izlenir. ArGe sürecinin tüm aşamaları dokümante edilerek, ileriki aşamalar için belgelenir. Proje sırasında gereken test ve analizler için, kurum bünyesine sadece proje sırasında kullanılarak daha sonra işlevsiz kalacak pahalı cihaz ve ekipmanları, üçüncü kurum, şirket ve üniversitelerden yararlanarak kullanır ve ArGe projelerini çok daha ucuza mal eder.

Kamoy ArGe, ArGe süreçlerinin bitmesinin ardından, projenin fikri ve sınai mülkiyet haklarını, Türk Patent Kanunu veya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında tescil ettirerek, projenin kalifikasyon, izin, ruhsatlandırma ve kullanım kılavuzu, eğitim dokümanı gibi gereksinimlerini de tamamlayarak müşterisine teslim eder.