Halen Devlet ve bazı STK’lar, her boyuttaki şirket, işletme ve kurum için çok farklı destek ve teşvikler sunmaktadır. Söz konusu destekler hibe biçiminde karşılıksız olabildiği gibi, bazen uygun koşullu kredi biçiminde de sağlanabilmektedir.

ArGe, inovasyon, ihracat, üretim, istihdam ve tarım konularında yoğunlaşmış bu teşviklere, Avrupa Birliğinin, bilim, teknoloji ve sivil toplum örgütlenmesi konularındaki destekleri de eklendiğinde,gerek büyük ve gerekse KOBİ statüsündeki firmalara oldukça geniş boyutlarda finansal kaynaklar sağlanabilmektedir.

Kamoy ArGe, müşterileri için, yukarıda vurgulanan konulara ve amaçlara göre;

  • TUBİTAK-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,
  • TTGV-Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı,
  • KOSGEB-Küçük ve Orta Boy Sanayi Geliştirme Başkanlığı,
  • Kalkınma Ajansları,
  • TKKD-Tarımda Kırsal Kalkınma Destekleri,
  • Avrupa Birliği IPA
  • Avrupa Birliği EUREKA

hibe destekleri konusunda danışmanlık ve başvuru hizmetlerini yerine getirir, tüm başvuru sürecini müşterisi adına takip eder ve yönetir.